Friday, March 7, 2008

കറ്ഷകന്‍റ തേങ്ങാക്കൊലകള്

(ഈ എഴുതിയേക്കണ വല്ലോം മനസ്സിലാവണോങ്കി ആദ്യമ്പോയി ഈ പോസ്റ്റ് വായിച്ചേച്ചും വരണം)

പാച്ചൂ, ആരടേ ഈ ആഴ്ചയില് നമ്മട അതിതികള്?
കോവാലണ്ണാ, ഈ ആഴ്ച നമ്മക്ക് ഒരു ചുണ്ടലികളെത്തന്ന കിട്ടിയണ്ണാ.
അയ്യം. കൃഷികള് നശിപ്പിക്കണ സാധനങ്ങളെ തൊരത്തിക്കള.
ഇത് കൃഷികള് നശിപ്പികണ പരുവത്തില സാധനങ്ങള് ആണന്ന് അണ്ണണ് എങ്ങന മനസ്സിലായിയണ്ണാ?
എടേ പിന്നെ ചുണ്ടലികളക്കൊണ്ട് പിന്നെന്തരു ഉപയോഹമെടേ.......?
അണ്ണന് ഇത് നോക്കീട്ടും പറ.
അമ്മച്ചീ, ഇതാര് ഇന്ത്യാഫാര്‍മറാ? വരിയണ്ണാ, ഇരിയ്ക്കിയണ്ണാ. എടേ ഒരു മൈ..........ക്ക് എടുത്ത് അണ്ണന്‍റ അണ്ണാക്കിലോട്ട് വച്ച് കൊട്. ഇന്‍റര്‍വ്യൂ തൊടങ്ങട്ട്.

കോവാലാ...... ഞാനാണ് റബ്ബറ് കണ്ട് പിടിച്ചത്.......
ഫാര്‍മറണ്ണാ, ഒന്ന് ബ്രേക്ക്കള് ഇടീന്‍. ഞാന്‍ ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി കേട്ട. എടേ പാച്ചൂ തൊടങ്ങട്ടാടേ?
കോവാലണ്ണാ, മൈ.......ക്ക്കള് ഫിറ്റ്കള് ചെയ്തണ്ണാ. തൊടങ്ങണ്ണാ.

ഫാര്‍മറണ്ണാ, നിങ്ങള് ആര്??
ഞാന്‍ ഒരു ഫൂലോക കര്‍ഷകനാണ്, അതാവത് ഇന്ത്യാഫാര്‍മര്‍. പല ആളുകളും എന്നെ സൂര്യേട്ടാ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്‍റെ മണ്ടത്തരങ്ങള്‍ കണ്ട് ചിലര്‍ക്ക് കലി വരുമെങ്കിലും പ്രായത്തെ ബഹുമാനിച്ച് ബ്ലോഗര്‍മാരാരും എന്‍റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിയ്ക്കാറില്ല. ആ ധൈര്യത്തില്‍ ഞാന്‍ പലരേയും വായിത്തോന്നണത് പറയാറൊണ്ട്.

കറ്ഷകന് സംസാരത്തില് ഒരു തിരുവന്തരം ചൊവ ഇല്ലല്ല കറ്ഷകാ...... അതെന്തര് കറ്ഷകാ?
മസിലുകള് പിടിച്ച് ഇരിക്ക്വാരുന്നടേ.......... നിങ്ങക്ക് തിരോന്തരം മതീങ്കി തിരോന്തരം. ഞാന്‍ കഴിഞ്ഞ കുറേക്കാലം ചൈനേല് റബ്ബറ് വളര്‍ത്തുവാരുന്ന്. അവിടെ ഇപ്പം എന്‍റ റബ്ബറ്കള് ആണ് വളരുണത്. അതിനാല്‍ ട്രിവാന്‍ഡ്രം ആസ്കന്‍റ് മറന്നുപോയേണ്.

ആണാ കറ്‍ഷകാ?? ചൈനേല റബ്ബറുകളും വലിച്ചാ വലിയണ സാധനം തന്നേ കറ്ഷകാ?
റബര്‍ ബോഡ്കള് പല കള്ളക്കണക്കുകളും ഉണ്ടാക്കി എന്നെപ്പോലെയുള്ള റബ്ബര്‍ മുതലാളിമാരെ, സ്വാറി, ഇന്ത്യാ ഫാര്‍മര്‍മാരെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നാളത്തെ വാക്കും വയലും പരിപാടിയില്‍ ഞാന്‍ എല്ലാവരേയും തെറിവിളിയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിന്‍റെ കോപ്പി എടുത്ത് ഞാന്‍ ബ്ലോഗില്‍ ഇടും. അവിടുന്ന് അത് ചൈന, ഇസ്രായേല്‍, ഐസ് ലാന്‍റ് എന്നിവിടങ്ങളിലേയ്ക്ക് പരിഫാഷ ചെയ്യപ്പെടും. ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യാ ഫാര്‍മര്‍.

അതക്ക പോട്ട് കര്‍ഷകാ. കര്‍ഷകന് ഈയിട തേങ്ങാകൃഷി നിര്‍ത്തീട്ട് പനങ്കൃഷി തൊടങ്ങീന്ന് കേട്ടല്ല്. അതിനപ്പറ്റി പറ കര്‍ഷകാ.
എടേ.... നിങ്ങളട ഒര് കാര്യം. ങ്ങള് അതും അറിഞ്ഞാ? ഫേമസുകള് ആയാലൊള്ള കൊഴപ്പമേ.......
എങ്ങന അറിയായിരിക്കുവണ്ണാ. അണ്ണന് ഇരുവത്തേഴ് ബ്ലോഗുകള് അല്ലീ ഒള്ളത്? എല്ലാത്തിലും കേറി പന നട് പന നട് ന്ന് പറഞ്ഞാ പിന്ന അറിയായിരിക്ക്വോ???
ശ്ശൊ, ഈ പുള്ളാരുട ഒരു കാര്യങ്ങള്.

എന്നാ കദ പറ കര്‍ഷകാ..
പറയാടാ കോവാലാ. തിരക്കൂട്ടാത. ഞാമ്പണ്ട് ഒരു കേര കര്‍ഷകനായിരുന്നു. കേരഫാര്‍മര്‍.
അപ്പം അണ്ണന്‍ കേരള കര്‍ഷകനാവണതിനു മുമ്പ് കേര കര്‍ഷകനാരുന്നാ? അപ്പം ഈ ള എങ്ങന കിട്ടീന്ന് പറേണ്ണാ എളുപ്പം....
അതല്ല. ഞാനൊരു തെങ്ങുകര്‍ഷകനായിരുന്നെടേ.. എനിക്ക് ഒരുവാട് തെങ്ങുകളുണ്ടായിരുന്നു. അവയില്‍ നല്ല നല്ല തേങ്ങകള്‍ ഉണ്ടാവുമാരുന്നു.
അണ്ണാ, പിന്ന തെങ്ങുകളില് തേങ്ങകളല്ലാത തേങ്ങാക്കൊലകള് ഒണ്ടാവ്വാ?
ഒണ്ടാവുമാരുന്നടേ... നല്ല മുട്ടന്‍ തേങ്ങാക്കൊലകള്. അവറ്റതിനേക്ക വെട്ടി ഞാന്‍ കറികളില് അരച്ച്. വാക്കിയുള്ളവ വിറ്റ് കാശാക്കി. ഓല മൊടഞ്ഞ് കുടില് കെട്ടി.

അണ്ണാ, പുളു പറയല്ല്. ഇപ്പം യെവിടേങ്കിലും വോല കെട്ടിയ വീടൊണ്ടാ?
നിന്‍റ പുത്തി സമ്മതിച്ചടേ.. വോല വെട്ടി വിറ്റടേ. തെങ്ങില്‍ നിന്ന് എനിക്ക് തീയെരിക്കാനുള്ള സകലതും കിട്ടി. തെങ്ങുന്തടി വിറ്റും കാശുണ്ടാക്കി.

അണ്ണന് തെങ്ങിന്‍റ മോളില് ഗൂഗ്‍ള് ആഡ് സെന്‍സുങ്കൂട ഇടാരുന്നോ?
ഇടാര്ന്ന്.. പശ്ശേങ്കി ഈയടയായിട്ട് അവരക്കും തെറ്റ്കള് പറ്റണടേ..
എവിടേണ്ണാ, ഗൂഗ്‍ള്ന് തെറ്റീത്?
ദാണ്ട ഇബ്ട നോക്ക് കോവാലാ.

ചുരുക്കം പറഞ്ഞാ സുക ജീവിതങ്ങള്. അല്ലേണ്ണാ?
അതെ. അങ്ങനെ മാന്യമായി ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില്‍ കുറേ കുരങ്ങന്മാരിറങ്ങി കരിക്കും തേങ്ങയും മോട്ടിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്. എന്‍റെ തേങ്ങയില്‍ മുഴുവന്‍ വൈറസ് കേറി.
എന്തരണ്ണാ, പിച്ചും പേയും പറേണത്? അണ്ണന്‍റ തേങ്ങയില് ആര്കള് കേറി?
വൈറസെടേ മുട്ടന്‍ വൈറസ്കള്.
അണ്ണന്‍റ തേങ്ങ കണ്ടാ വൈറസ്കള് കേറിയ തേങ്ങ ആണന്ന് തോന്നൂല്ല കേട്ട. എന്തരോ ആവട്ട്. അണ്ണന്‍ കദ പറയീന്‍.

അങ്ങനെ ഞാന്‍ രാത്രിമുഴുവന്‍ ഒണര്‍ന്നിരുന്നു. കൊരങ്ങന്മാര് വരുമ്പോ അവറ്റേടെ കണ്ണില് ടോര്‍ച്ചടിക്കാന്. പക്ഷേ ഞാന്‍ ടോര്‍ച്ചും കൊണ്ട് ഇരുന്ന സമയത്ത് കൊരങ്ങമ്മാര് വന്നില്ല. ഞാന്‍ ഒറങ്ങിയപ്പം അവര് പിന്നേം കേറി.

എവിടേണ്ണാ? അണ്ണന്‍റെ തേങ്ങേലാ?
അല്ല കോവാലാ. എന്‍റെ തെങ്ങില്.

അണ്ണന്‍ പിന്ന എന്തര് ചെയ്ത്?
എന്തേര് ചെയ്യാന്‍. ഞാന്‍ തെങ്ങുന്തോട്ടത്തില്
ഒര് ബോര്‍ഡ് എഴുതി വച്ച്.

പഷ്ട്.എന്തേരന്ന്?
ഇത് എന്‍റെ തോട്ടമാണ്. ഇവിടെ കേറരുത് എന്ന് എഴുതി വച്ച്.

എന്നിട്ടാണ്ണാ?
കൊരങ്ങമ്മാര് കേട്ടില്ല. ഞാനില്ലാത്തപ്പഴും ഞാന്‍ ഒറങ്ങുമ്പഴും അവര് പിന്നേം കേറി. എനിക്ക് വേറേ വഴിയില്ലാത വന്ന്.

അങ്ങനയാണാ അണ്ണന്‍ കരിമ്പന കൃഷി തൊടങ്ങീത്?
അദ് തന്നെ. എന്തര് ചെയ്യുംന്ന് വെഷമിച്ച് ഇരുന്നപ്പം ഒരു പനകേറ്റക്കാരന്‍ അനിവറ് വന്ന് എന്‍റൂട പറഞ്ഞ് തെങ്ങ് വെട്ടീട്ട് പനവയ്ക്കാന്‍. അങ്ങനെ ഞാന്‍ എന്‍റെ തെങ്ങെല്ലാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് പന നട്ട്. അനിവരനിയന്‍ എനിക്ക് പത്ത് പനന്തൈ ചുമ്മാ തന്ന്. ഇപ്പം കൊരങ്ങമ്മാരക്കൊണ്ട് ഒരു ശല്യോമില്ല.

അതെന്തണ്ണാ?
കൊരങ്ങമ്മാര് പനങ്കാ തിന്നൂല്ല. അവമ്മാര് അടുത്ത തെങ്ങുന്തോട്ടം തപ്പിപ്പോയി. എനിക്ക് പരമസുഖം. പനകേറ്റക്കാരന്‍ അനിവറിന് പണീമായി.

അണ്ണാ പനയിക്കേറണ പനങ്കാ തിന്നണ കൊരങ്ങമ്മാര് ഒണ്ടണ്ണാ.
ഇല്ലടേ. പനയിക്കേറാനക്കൊണ്ട് ഒരു കൊരങ്ങമ്മാരക്കും പറ്റൂല. ചുമ്മാ കിട്ടയതാണങ്കിലും നല്ല സ്വയമ്പന്‍ പനയാണ് നട്ടേക്കണത്.
അണ്ണാ, ദാണ്ട ഇദും ഇദും ഇദുമൊക്ക ഒന്ന് നോക്കീന്‍ കേട്ട. ഇതൊന്നും ഇപ്പം വായിക്കണ്ട അണ്ണാ. സമയമൊള്ളപ്പം മതി. അണ്ണന്‍ ഇപ്പം പനങ്കായാണാ കറീല് അരയ്ക്കണത്?
പനങ്കായ്ക്ക് എന്താണ് കൊഴപ്പം കോവാല? ഇത്തിരി രുചി കൊറവാരിക്കും. എന്നാലും വൈറസ് കേറൂല്ലല്ല്. അതീന്ന് ഓല കിട്ടൂല്ലാരിക്കും എന്നാലും വൈറസ് കേറൂല്ലല്ല്. പനന്തടി ആരക്കും വേണ്ടാരിക്കും. എന്നാലും കൊരങ്ങമ്മാരും വൈറസും കേറൂല്ലല്ല്.

അണ്ണാ ഞാഞ്ചോയിച്ചോട്ടേ..... വൈറസ് കേറായിരിക്കാന്‍ അണ്ണന്‍ തോട്ടത്തിന് ചുറ്റും വേലി വച്ചാരുന്നാ?
ഇല്ല കോവാലാ. അതൊക്കെ ചെലവല്ലേ?

ഒരു ചെലവൂല്ലാത്ത വേലികള് ഒണ്ടണ്ണാ. അണ്ണന്‍ എന്‍റ കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റ്കള് വായിക്കീന്‍. അണ്ണന്‍ പാതിരാത്രി എഴുന്നേറ്റ് ടോര്‍ച്ചു പിടിച്ചിരിക്കാത അങ്ങന വല്ല വേലി വയ്ക്കുന്നേനപ്പറ്റീം ആലോചിച്ചാ പോരേരുന്നാ? ഒന്നൂല്ലങ്കിലും തെങ്ങിന്‍റ ചോട്ടിപ്പോയി മുള്ളി വച്ചൂടാരുന്നാ? നാറ്റം വന്ന് കൊരങ്ങമ്മാര് പോയേണേല്ല്. അതല്ലങ്കില്‍ തെങ്ങുന്തടീല് കൊറേ ആണി അടിച്ചൂടേരുന്നാ?

ഇപ്പം കുറ്റം എന്‍റതായാ കോവാലാ?

തേങ്ങ ഒള്ളടത്തേ കൊരങ്ങമ്മാര് വരൂ. അയിന് തെങ്ങിന കുറ്റം പറയണാ? ആ തെങ്ങില് കൊരങ്ങന്‍ കേറാത നേരേ നോക്ക്യാ പോരേരുന്ന കറ്ഷകാണ്ണാ?? കൊരങ്ങമ്മാരുക്ക് കൊടുക്കാത തേങ്ങാക്കൊലകള് നിങ്ങക്ക് തിന്നാം. അല്ലങ്കി കൊരങ്ങമ്മാര് കൊണ്ട് പോവും കേട്ട.
എടേ കോവാല, അപ്പം ഞാനീ ചെവയ്ക്കണ പനങ്കാ എന്തോന്ന് ചെയ്യട്ട്?
ആ അനിവറിന്‍റ അണ്ണാക്കിലോട്ട് അടിച്ച് കേറ്റണ്ണാ.......

1 comment:

Anonymous said...

edey nee oru fooloka miren aanallodey